Layout

Några exempel på skrifter jag layoutat. Jag står även ibland för såväl bild som text.

"Våra grödor" Text & Foto & Layout av mig. Ett unikt nedslag i svenskt lantbruk där odlare delar med sig av sina bästa odlingstips och känslan för grödan de älskar.

"Odla Vallfrö" - ett särtryck ur ovanstående

"Hopp för jorden" - Upprop för att bevara Sveriges högproduktiva åkermark.

"Riktlinjer..." - faktaskrift för gödsling och kalkning

   Hyllningsskrift till Raps - om odlarna, odlingen, oljan, maten, blommorna & bina! Text & Foto Hans Jonsson. Layout: Linda Clarin.

 

Hyllningsskrift till Raps - om odlarna, odlingen, oljan, maten, blommorna & bina! Text & Foto Hans Jonsson. Layout: Linda Clarin.