bussar är mer än “bara” bussar

De är en del av staden, miljön och människorna.

På uppdrag av Nobina